Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 2758
  • Trong tuần: 49 128
  • Tổng lượt truy cập: 6731478
  • Tất cả: 10026
Đăng nhập
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 117
Ngày 25/5/2023, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
anh tin bai

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trọng Thụ

Hiện nay Đảng bộ Sở Y tế có 3 Đảng bộ bộ phận, 4 Chi bộ trực thuộc và 17 chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận, với tổng số 376 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Y tế đã chỉ đạo các Chi bộ cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ đảng viên về nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiệu “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với việc thực hiện 12 điều y đức, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đi đôi với thực hiện Quy chế và Điều lệ Đảng, chú trọng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên, tạo nguồn phát triển, kết nạp đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp được 54 đảng viên mới, đạt 67,3% kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đề ra; chọn cử và giới thiệu trên 80 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng. Qua kiểm tra, đánh giá 100% các chi bộ, ĐBBP trực thuộc đảng ủy và chi bộ cơ sở chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên 80% các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để kịp thời đề ra những giải pháp hữu hiệu, giải quyết những vấn đề mới phát sinh hoặc giải quyết triệt để những hạn chế, yếu kém của chi bộ. Trên 95% cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới được tập huấn kỹ năng hoạt động công tác đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo đối với cơ quan, đơn vị. Hàng năm trên 95% chi bộ trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

anh tin bai

Đồng chí Vương Thị Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thông qua dự thảo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trọng Thụ

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 16/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực ở nông thôn nhằm khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025: Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Kết quả từ năm 2020 - 2023 đã cử 20.411 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó đào tạo chuyên khoa I, thạc sĩ 127 người, chuyên khoa II 33 người, đại học 152 người, cao đẳng 71; bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp 14 người, trung cấp 51 người; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp 2 người, ngạch chuyên viên chính 8 người, ngạch chuyên viên 280 người; bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành 4 người, cấp phòng và tương đương 392 người, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp, quốc phòng an ninh 9.277 người.

Đi đôi với công tác đảng, công tác chính trị, các cấp ủy đảng thường xuyên chú trọng lãnh đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khống chế và dập tắt kịp thời dịch bệnh. Triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Về giải pháp tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2025, Đảng bộ Sở Y tế xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, "tự soi, tự sửa"  trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo các Chi, Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh tin bai

Đồng chí Lương Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Sở Y tế, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế cần căn cứ chương trình công tác toàn khóa để xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, quý, tháng, đồng thời kịp thời điều chỉnh bổ sung vào chương trình công tác những công việc mới phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và sắp xếp đội ngũ cán bộ, quản lý tốt cán bộ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Mai Hoa

 

ipv6 ready