Thông tin mới nhất


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 3710
  • Trong tuần: 29 872
  • Tổng lượt truy cập: 6347345
  • Tất cả: 6854
Đăng nhập
Công bố cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Lượt xem: 4314

1. Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh

    Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh cơ sở 1.rar

    Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh cơ sở 2.rar

     Thông báo thay đổi thông tin về Tên cơ sở và Nhân sự trong hồ sơ đã công bố Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh  1484TB - SYT.pdf

    Thông báo về việc bổ sung Nhân sự Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất (Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh  2577.TB-SYT.pdf

    Thông báo về việc bổ sung Nhân sự Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất (Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 403.TB-SYT_Thông báo bổ sung nhân lực cho cơ sở điều trị Methadone - TTYT huyện Trùng Khánh.pdf

2. Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa

       TTYT-Quảng_Hòa_cơ-sở-1.rar

      TTYT_Quảng_hòa_cơ-sở-2.rar

      CCHN_TTYT Quảng Hòa_BS HS XĐ TTN.pdf

     Công bố lại cơ sở 1 ngày 28-4-2022- số 2034.TB-SYT .pdf

      Hồ sơ công bố lại cơ sở 1 điều trị methadone thuộc TTYT Quảng Hòa.pdf

- Thông báo Cập nhật thông tin thay đổi người phụ trách chuyên môn trong hồ sơ công bố của Cơ sở điều trị Methadone số 1, khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa tại Thông báo số 2034/TB -SYT ngày 28/4/2022 của Sở Y tế Cao Bằng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế

       4886TB-SYT.pdf

     Công bố lại cơ sở 2 ngày 28-4-2022 số 2035.TB-SYT.pdf

      Hồ sơ cơ sở 2 methadone thuộc TTYT Quảng Hòa.pdf

- Thông báo Cp nht thông tin thay đi ngưi phụ trách chuyên môn trong hồ công bố ca Cơ sở điu trị Methadone số 2, khoa Tư vn và điu trị nghichthuTrung tâm y tế huyn Qung Hòa ti Thông báo số 2035/TB -SYT ngày 28/4/2022 ca Sở Y tế Cao Bng trên Trang thông tin đin tử ca Sở Y tế

       4885TB - SYT .pdf

3. Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình

       Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình.pdf

       Công bố lại cơ sở điều trị Methadol-TTYT Nguyên bình số-2122.TB-SYT.pdf

       Hồ sơ công bố lại cơ sở Methadone TTYT Nguyên bình.rar

- Thông báo Công bố li đi vi Cơ sở đủ điu kin điu trị nghin cht dng thuc phin bng thuc thay thế thuc Trung tâm y tế huyn Nguyên Bình do thay đi ngưi phụ trách chuyên môn và nhân s

       4994TB-SYT Công bố lại cơ sở điều trị Methadone - TTYT huyện Nguyên Bình.pdf

       Hồ sơ công bố lại cơ sở điều trị Methadone - TTYT huyện Nguyên Bình.rar

4. Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm

    Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.pdf

    4074.TB-SYT Thông báo thay đổi thông tin về nhân sự cơ sở điều trị Methadone TTYT bảo Lâm.pdf

   Công bố lại cơ sở điều trị Methadone số 2208TB - SYT.pdf

   Hồ sơ công bố lại của Methadone Trung tâm y tế huyện bảo lâm.rar

- Thông báo Công bố li đi vi Cơ sở đủ điu kin điu trị nghin cht dng thuc phin bng thuc Methadone thuc Trung tâm y tế huyn Bo Lâm do thay đi nhân sự và phân công ngưi phụ trách chuyên môn

   4995TB - SYT Công bố lại cơ sở điều trị Methadone - TTYT huyện Bảo Lâm.pdf

   Hồ sơ công bố lại cơ sở điều trị Methadone - TTYT huyện Bảo Lâm.rar

5. Trung tâm Y tế huyện Hòa An

    Trung tâm Y tế huyện Hòa An.pdf

    Công bố lại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Trung tâm y tế Hòa an-số 2083-TB-SYT.pdf

    Hồ sơ công bố lại TTYT Hòa An.rar

    Bổ sung nhân sự khoa điều trị nghiên chất-ttyt Hòa An.ra

    Thông báo Bổ sung nhân sự làm vic ti Khoa Tư vn và điu trị nghin cht thuc Trung tâm Y tế huyn Hòa An 

     4317TB - SYT .pdf

     Hồ sơ Bổ sung nhân sự làm việc TTYT Hòa An.rar

6. Trung tâm Y tế huyện Thạch An

     Trung tâm Y tế huyện Thạch An.pdf

     Thay đổi tên cơ sở -2063TB - SYT.pdf

     Hồ sơ công bố lại của TTYT thạch an.rar

   Thông báo Cp nht thông tin thay đi trong hồ sơ Công bố ca Cơ sở Tư vn và điu trị nghin chthuc Trung tâm y tế huyn Thch An

     4676.TB-SYT.pdf

7. Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng

     Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng.rar

     - Thay đổi tên cơ sở2065TB - SYT .pdf

8. Trung tâm Y tế Huyện Bảo Lạc

     Trung tâm Y tế huyện BảoLạc.pdf

      Thay đổi tên cơ sở- 2067TB - SYT.pdf

       Hồ sơ công bố lại TTYT Bảo Lạc.rar

       CCHN methadone Bảo Lạc.rar

9. Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang

      Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang.rar

       -Công bố lại_CSĐT Methadol TTYT Hạ Lang số-2113.TB-SYT.pdf

        Hồ sơ công bố lại cơ sở methadone TTyt Hạ Lang.rar

10. Trung tâm Y tế Thành phố

       - Công bố TTYT Thành phố  đủ ĐK điều trị nghiện chất số 1973TB - SYT.pdf

       - Hồ sơ công bố của Trung tâm Y tế thành phố (cơ sở điều trị METHADONE).rar

       - Bổ sung nhân sự2064TB - SYT.pdf

         Hơ sơ bổ sung nhân sự của TTYT Thành phố.raripv6 ready