Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 12 350
  • Tất cả: 5632245
  • Tất cả: 1608
Đăng nhập
Lượt xem: 6060

THÔNG BÁO PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH CAO BẰNG

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 08/8/2022

      3702.TB-SYTcap đo dich COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng _ 08..08.2022 .pdf

     Kem TB 3702_phụ lục đánh giá cấp độ dịch từ 08.082022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 01/8/2022

       3584TB -SYT cap do dich COVID_19 tren dia ban tinh Cao Bang _ 1.8.2022.pdf

       phu luc danh gia cap do dich tu 1.8.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 24/7/2022

         3483.TB-SYT cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng_24.7.2022 .pdf

         Kem TB 3483_phụ lục đánh giá cấp độ dịch 24.7.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 17/7/2022

        3372.TB cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 17.7.2022 .pdf

        Kem TB 3372_phụ lục đánh giá cấp độ dịch từ 17.7- Copy.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 11/7/2022

        3263.TB cap do dich COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng _ 11.7.2022 .pdf

        Kem TB 3263_phụ lục đánh giá cấp độ dịch 11.7-.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 04/7/2022

        3126.TB cap do dich COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng _03.7.2022 .pdf

         Kem TB 3126_phụ lục đánh giá cấp độ dịch 03.7.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 26/6/2022

           3000.TB-SYT_ cấp độ dịch tỉnh Cao Bằng _ 26.06.2022.pdf

            Kem theo TB 3000_phụ lục đánh giá cấp độ dịch 26.06.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 19/6/2022

           2909.TB-SYT cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng _ 19.06.2022.pdf

           Kem TB 2909_phụ lục đánh giá cấp độ dịch t_19.6.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 13/6/2022

         Thông báo đánh giá cấp độ dịch đến 13-6-2022 số-2770TB-SYT.pdf

         phụ lục đánh giá cấp độ dịch 13.06.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 06/6/2022

          2635.TB-SYT _TB danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang 05.6.2022.pdf

          Kem TB 2635_phụ lục đánh giá cấp độ dịch 05.6.2022.xlsx

 Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 30/5/2022

            2543.TB-SYT.pdf-TB cấp độ dịch tỉnh Cao Bằng

            Kèm TB 2543.TB-SYT.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 23/5/2022

        2432.TB-SYT _TB cap do dich tinh Cao Bang _ 23.5.2022.pdf

        Kem-TB-2432-phụ-lục-đánh-giá-cấp-độ-dịch.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 16/5/2022

          2290.TB-SYT phan loai cap do dich tinh Cao Bang _ 16-5-2022.pdf

          Kem TB 2290_phụ lục đánh giá cấp độ dịch 15.5.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 09/5/2022

        Đánh giá cấp độ dịch đến ngày 09-5-2022 số 2196.BC-SYT.pdf

        Kèm BC 2196.BC-SYT phụ lục đánh giá cấp độ dịch 09.5_2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 01/5/2022

       2095. TB-SYT_PL danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang _01.5.2022.pdf

       Kem TB 2095_Phu luc phan loai cap do dich đến 01.5.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 25/4/2022

      TB -SYT  danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang25-4-2022.số 1981.pdf

      phụ lục đánh giá cấp độ dịchkèm TB 1981.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 18/4/2022

      Thông báo đánh giá cấp độ dịch dến ngày 18.4.2022 số1858.TB-SYT.pdf

       phụ lục đánh giá cấp độ dịchkem TB 1858.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 11/4/2022

      1755.TB-phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang _ 11.4.2022.pdf

       Kem TB 1755_Phu luc phan loai cap do dich 11.4.22.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 04/4/2022

     1624.TB-SYT TB phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh CB __04.4.2022.pdf

      Phu luc phan loai cap do dich-Kèm TB 1624.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 29/03/2022)

        1536TB - SYT.pdf

         Phu luc phan loai cap do dichKèm CV 1536.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 28/03/2022)

     1536TB - SYT.pdf

      Kèm TB 1536-Phu luc phan loai cap do dich 28.3..2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 21/03/2022)

     1414 TB phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang 21.3.2022.pdf

      Kem TB 1414 Phu luc phan loai cap do dich 21.3.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 14/03/2022)

          1303 TB phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang - 14-.3.2022.pdf

           Kem TB 1303 _Phu luc phan loai cap do dich 14.3.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 02/03/2022)

        1082.TB-SYT Thong bao phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang  

        Kem TB 1082 - Phu luc phan loai cap do dich 02.3.2022 (cap nhat huyen Bao Lam).xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 01/03/2022)

         -1058.TB-SYT TB phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang -.pdf

          - Phu luc phan loai cap do dich 01.3.2022.xlsx

         

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 28/02/2022)

        1028.TB-SYT - Thong bao phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang - cap nhat 28.02.2022.pdf

         -Kem 1028 Phu luc phan loai cap do dich 28.02.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 25/02/2022)

        - 989.TB-SYT - Thong bao phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang - cap nhat 25.02.2022.pdf

           Kem TB 989 Phu luc phan loai cap do dich 25.02.2022-trinh ky.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 17 giờ ngày 21/02/2022)

      - 881TB - SYT.pdf-Thông báo cấp độ dịch tính đến 21/02/2022

      - Phu luc phan loai cap do dich 21.02.2022-Kèm TB 881.pdf

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 15 giờ ngày 28/01/2022)

       - 531.TB-SYT - Thong bao Phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang ngay 28.01.2022.pdf

       - Kem TB 531 Phu luc phan loai cap do dich 28.01.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 15 giờ ngày 25/01/2022)

       - Thông báo đánh giá cấp độ dịch đến ngày 25.01.2022-số-455.TB - SYT.pdf

       - Phu luc phan loai cap do dich 25.01.2022.xlsx-Kèm theo TB số 455-TB-SYT

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 15 giờ ngày 11/01/2022)

       - Thong bao phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang - cap nhat 11.01.2022 số 200-TB-SYT.pdf

       - Kem TB so 200 - Phu luc phan loai cap do dich 11.01.2022.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 15 giờ ngày 08/01/2022)

        - Thông báo đánh giá phân loại cấp độ dịch- số 140TB - SYT.pdf

        - Phu luc phan loai cap do dich 08.01.2022-Kem CV 140.pdf

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 15 giờ ngày 25/12/2021)

        - Thong bao số 6397-TB-SYT ngày 25-12-2021- Phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang.pdf

        - Kem TB 6397 - 25.12.2021.Phu luc phan loai cap do dich.xlsx

Thông báo phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Cao Bằng (tính đến 15 giờ ngày 03/12/2021)

        - Thông báo cấp độ dịch 5873TB - SYT.pdf

        - .Phu luc phan loai cap do dịch kèm TB 5873.pdf

Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (tính đến 15h, ngày 18/11/2021)

       - 5519.TB-SYT - Thong bao Phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang ngay 18.11.2021.pdf

       - Kem TB 5519 - Phu luc phan loai cap do dich 18.11.2021 (1).xlsx

 Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (tính đến 15h, ngày 17/11/2021)

        -  5487TB - SYT-Thông báo đánh giá cấp độ dịch-17-11-2021.pdf

        -   Phu luc phan loai cap do dich 17.11.2021-Kem 5487.pdf

Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (tính đến 15h, ngày 16/11/2021)

         - 5458.TB-SYT - Thong bao Phan loai danh gia xac dinh cap do dich tinh Cao Bang ngay 16.11.2021.pdf

         - Kem theo TB 5458 - Phu luc phan loai cap do dich.xlsx