25. Thủ tục Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể con người

Đăng lúc: Thứ tư - 10/04/2019 04:11

Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Khai báo y tế

1. Người khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y học,sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục vận chuyển qua biên giới.

2. Đối với mu vi sinh y học liên quan đến mu bệnh phẩm  người, người khai báo y tế nộp giấy phép nhập khẩu mu bệnh phẩm cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một ca quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục vận chuyn qua biên giới.

 

Bước 2. Thu thập thông tin

Kiểm dịch viên y tế thu thập giấy khai báo y tế đối với mẫu vi sinh y họcsản phm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người; giy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm theo quy định của Bộ Y tế (đối với mu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm  người).

 

Bước 3. Xử lý thông tin

1. Không cho phép nhập khẩu đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm  người chưa có giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm.

2. Kim dịch viên y tế thực hiện giám sát điều kiện bảo quản vận chuyển đối với mu vi sinh y họcsản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người.

 

Bước 4. Kiểm tra giấy tờ

Kim dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau:

a) Giấy khai báo y tế đối với mu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, b phận cơ thể người;

b) Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mu bệnh phẩm  người).

 

Bước 5. Kiểm tra thực tế

Kiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau:

a) Đối chiếu nội dung khai báo y tế đối với sn phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người với thực tế tình trạng vệ sinh;

b) Đối chiếu nội dung khai báo y tế mu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm người với tình trạng vệ sinh, điều kiện bo qun, vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế.

 

Bước 6. Xử lý y tế

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tếkiểm dịch viên y tế:

a) Yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo quản, vận chuyển theo quy định:

b) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sn phẩsinh học,, bộ phận cơ th người sau khi hoàn thành việc xử lý y tế.

Cách thức thực hiện

 

Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu

Thành phn, s lượng hồ sơ

 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

a) Giấy khai báo y tế đối với mu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, b phận cơ th người;

b) Giấy phép nhập khẩu mu bệnh phẩm (đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh ph người).

 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt

Thời hạn giải quyết

 

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một lô mẫu vi sinh học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không quá 15 phút k t khi nộp đủ các loại giấy tờ.

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một lô mẫu vi sinh học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.

Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một lô mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ th người không quá 01 giờ k từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 gi kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

1. Đối tượng phải khai báo y tế

Mu vi sinh y học, sn phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới phi được khai báo y tế.

2. Đối tượng kiểm tra giấy tờ:

Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ th người vận chuyển qua biên giới.

3. Đối tượng kiểm tra thực tế:

Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyn qua biên giới.

4. Đối tượng xử lý y tế:

Mu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không bảo đảm điều kiện vệ sinh hoặc điều kiện về bảo quản, vận chuyển.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòngTrung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học,, bộ phận cơ thể người

Lệ phí

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập:

 

Kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

 

 

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức giá ti đa

 

Kiểm tra y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

USD/lần kiểm tra/kiện, lô mẫu, sản phẩm, mô, bộ phận

6.5

 

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 1: Giấy khai báo y tế đối với mu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ th người

 

Mẫu số 2: Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ th người

Yêu cầu, điều kin thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

 

2. Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 66
  • Khách viếng thăm: 64
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4012
  • Tháng hiện tại: 172420
  • Tổng lượt truy cập: 10307450
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế