7. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Y tế

Đăng lúc: Thứ hai - 22/06/2015 05:20
a) Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng nộp trực tiếp;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng tổng hợp và sẽ gửi thông báo về thời gian và địa điểm học cho cá nhân đã nộp đơn tham gia lớp tập huấn.
- Cá nhân nhận được thông báo phải tham gia đầy đủ khóa học. Nội dung tập huấn theo giáo trình của Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế biên soạn, sau khi kết thúc lớp tập huấn, có kiểm tra đánh giá kết quả học viên theo bộ câu hỏi của Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế quy định, nếu học viên nào trả lời đúng 80 phần trăm số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành sẽ được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm(sau 3 ngày kiểm tra), nếu học viên nào không đạt sẽ phải tham gia lớp tập huấn sau.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
 - Đối với tổ chức.
+  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4;
+  Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
+  Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
-  Đối với cá nhân.
+  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a;
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
          (Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng  4 năm 2014 của Bộ Y tê- Bộ Nông ngiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương)
 * Số lượng hồ sơ:  01 bộ
  d)  Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
  e)  Cơ quan thực hiện thủ thục hành chính:
   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.
   - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
   - Cơ quan phối hợp (nếu có):
   g) Kết quả thực hiện TTHC:  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
   h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/1 lần cấp.
           (Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
    i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
     - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4;
     - Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4.
(Theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT- BNNPTNT- BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông ngiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Công thương  về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
   k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
   l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
          - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
          - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT- BNNPTNT- BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông ngiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Công thương  về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
           - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
 

 
Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 
Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)
 
Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân .......................................................................
Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...........................   
Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................
Số Fax.................................E-mail.............................................................
 
Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  .......................................................... ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của ......................................................ban hành.
 
 (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).
 
         
                                                                                                                 Địa danh, ngày..........tháng........năm...........                                                               
                                                                                Đại diện Tổ chức/cá nhân
                                                                                                                       (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 
Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức
(Kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ chức)
 
TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  
                                                                                                                       Địa danh, ngày..........tháng........năm...........                                                               
                                                                                    Đại diện Tổ chức xác nhận
                                                                                                                             (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 6636
  • Tháng hiện tại: 114996
  • Tổng lượt truy cập: 9722991
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế