6. Cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/08/2013 22:20
          a)  Trình tự thực hiện:
          - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
          - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra hồ sơ.
          - Sau khi kiểm tra hồ sơ đạt theo quy định thì cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.
          - Trả kết quả tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
          b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
          c)  Thành phần số lương hồ sơ:
          * Thành phần hồ sơ gồm:
          - Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm (Phụ lục 03 );
          - Giấy đăng chứng nhận ký kinh doanh (Bản sao);
          - Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao);
          - Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao);
          - Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao);
           - 02 bản ma-ket hoặc kịch bản hoặc bộ tài liệu dự kiến giới thiệu tại hội thảo, hội nghị;
          - Danh sách của báo cáo viên (thông tin đầy đủ về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên).
          - Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo giới thiệu thực phẩm.
          (Theo Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ).
          * Số lượng hồ sơ:  01 bộ
          d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
          đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
          e)  Cơ quan thực hiện thủ tuc hành chính
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.
          - Cơ quan được thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.
          h) Phí, lệ phí:  Không có
          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
          Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm (Phụ lục 03);
          (Theo Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
          - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
          - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
          - Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 
 
Phụ lục 3. Mẫu giấy đăng ký
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BYT
ngày 13 tháng 03 năm 2013  của Bộ tr­ưởng Bộ Y tế)
 
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
          Tên công ty, doanh nghiệp                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc                                                                 
          Số:…  
 
GIẤY ĐĂNG KÝ
NỘI DUNG HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM
 
Kính gửi:    Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm   tỉnh/thành phố...
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại:                 Fax:                 E.mail:
4. Số giấy phép hoạt động/kinh doanh:
5. Họ tên và số điện thoại ngư­ời chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:
6. Sản phẩm đăng ký quảng cáo:
STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm
(hoặc số tiếp nhận công bố hợp quy)
Thời gian và địa điểm hội thảo, hội nghị
       
       
7. Tài liệu gửi kèm:
- .....
8. Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo:
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư số      /2013/TT-BYT ngày    tháng    năm  2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung, hình thức đã đăng ký và tuân thủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung đã đăng ký sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                                                                Tên tỉnh/thành phố, ngày.....tháng......năm.....
                                                                                                                                                                             THỦ TR­ƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                                                                (ghi rõ chức danh)
                                                                                                                                                                 Ký tên, đóng dấu
                                                                                                                                                                    Họ tên ng­ười ký
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 57
  • Hôm nay: 6636
  • Tháng hiện tại: 115110
  • Tổng lượt truy cập: 9723105
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế