5. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/08/2013 23:32
           a) Trình tự thực hiện:
           - Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả.
           - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Trả kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả
           - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          c) Thành phần và số lượng hồ sơ:
          * Thành phần hồ sơ gồm:
           - Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu);
           - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
           - Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
           - Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
           - Sản phẩm quảng cáo thực phẩm:
            + 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
            + 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.
          - Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo (Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
          - Mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao).
          * Số lượng hồ sơ:  01 bộ
          d) Thời hạn giải quyết:  Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
          đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân
          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.
          - Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
          h)  Phí, lệ phí.
          Lệ phí cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến: 150.000đ/lần cấp/sản phẩm.
           (Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
         Phụ lục 01: Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;
          (Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :  Không có
          l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
          - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
          - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
          - Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
          - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Phụ lục 1. Mẫu giấy đề nghị
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BYT
ngày 13 tháng 3 năm 2013  của Bộ tr­ưởng Bộ Y tế)
                                                     -------------------
 
Tên tổ chức/ cá nhân
Địa chỉ:.................................
Số điện thoại:.......................
Số fax:..................................
Email:....................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
..... ngày.....tháng......năm .....
 
 
GIẤY ĐĂNG KÝ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
Số: /20......../
 
Kính gửi:   (Tên cơ quan thường trực)
 
Căn cứ các quy định tại Thông tư số 08 /2013/TT- BYT ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của (cơ sở); đề nghị (tên cơ quan thường trực) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm cụ thể như sau:
Thông tin liên quan đến sản phẩm:
 
STT Tên sản phẩm Số giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc số giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Hình thức
 quảng cáo
1.      
2      
     
 
Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.
 
  Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 39
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 6636
  • Tháng hiện tại: 115025
  • Tổng lượt truy cập: 9723020
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế