4. Cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/08/2013 23:38
a) Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả.
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ. Trả kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ - hẹn trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ:
          * Thành phần hồ sơ gồm:
          - Đơn xin đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ( Mẫu số 05);
          - Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm;
          - Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương ( nếu có).
          - Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đã được cấp lần trước ( Bản chính).
          * Số lượng hồ sơ:  02 bộ
d) Thời hạn giải quyết:  Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân
e)  Cơ quan thực hiện thủ thục hành chính:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.
          - Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
h)  Phí, lệ phí:
          - Lệ phí cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm :  150.000 đồng/1 lần cấp/1 sản phẩm;
          - Lệ phí xét hồ sơ cấp lại  Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm : 300.000 đồng/lần/sản phẩm.
 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.
          Mẫu số 05: Đơn xin đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
            (Theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ)
 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có
  l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
          - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm);
          - Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
          - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
 Mẫu số 05
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
ngày 25/4/2012  của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……….. ……….., ngày….. tháng ….. năm …..  
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG
 BỐ HỢP QUY HOẶC GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ
 HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
 
              Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy Tiếp nhận hoặc Giấy Xác nhận)

“Tên tổ chức, cá nhân” …. đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy. Giấy số ……….., ngày ……. tháng …….. năm …….. do ……….. “Tên cơ quan tiếp nhận bản công bố hợp quy”…. cấp.
Nay, chúng tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy.
Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy .
2. Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm.
3. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.
4. Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đã được cấp lần trước.
Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy.
Chúng tôi cam kết bảo đảm tính phù hợp của sản phẩm như đã công bố.
 
  ……….., ngày ….. tháng …… năm…….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)
   
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 6636
  • Tháng hiện tại: 115000
  • Tổng lượt truy cập: 9722995
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế