Rss
Tin Tức
Thông báo
Tin tức
Khám bệnh, chữa bệnh
Bảo hiểm y tế
Dược phẩm, Mỹ phẩm
Y học cổ truyền
Y tế dự phòng
An toàn vệ sinh thực phẩm
Phòng chống HIV/AIDS
Truyền thông GDSK
Dân số - KHHGĐ
Truyền thống ngành Y tế
Thi đua yêu nước ngành Y
Thông tin
Thông tin khen thưởng xử phạt
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
Thông tin dự án
Chiến lược - quy hoach - kế hoạch
Tuyên truyền chế độ - chính sách
Lịch làm việc lãnh đạo
Danh sách dự thảo văn bản cần xin ý kiến
Thông tin báo cáo - thống kê
Danh mục thủ tục hành chính
weblinks
Thủ tục hành chính
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
thủ tục hành chính
Khám bệnh, chữa bệnh
Tổ chức cán bộ
Giám định y khoa
Dược và mỹ phẩm
Y tế dự phòng
HIV/AIDS
Trang thiết bị và Công trình Y tế
Thông tin dự án
DA VIE027
Chương trình DA Dân số-KHHGĐ
Hành nghề Y Dược
Cơ sở hành nghề Y tư nhân
Cơ sở hành nghề Y công lập
Hành nghề Dược
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề y
Cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe
Danh sách các cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
Danh sách người hành nghề y theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP
Danh sách đăng ký thực hành chuyên môn dược theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP
Thông tin
Thông tin dự án, hạng mục đầu tư
Chiến lược - quy hoach - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền chế độ, chính sách
Thông tin khen thưởng, xử phạt
Thông tin báo cáo - thống kê
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
Danh sách dự thảo văn bản cần xin ý kiến
Lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân
Lịch làm việc lãnh đạo
Danh mục thủ tục hành chính
Danh mục
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế