Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập (04/8/1995 – 04/8/2015)

Đăng lúc: Thứ ba - 08/09/2015 06:21
Sáng ngày 8/9/2015, tại Nhà văn hóa Trung tâm Thành phố, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015) và Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng (04/8/1995 – 04/8/2015), triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2015. Tham dự và chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đồng chí Đinh Quế Hải – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.
Đồng chí Đinh Quế Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy phát biểu và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí Đinh Quế Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy phát biểu và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Trong 20 năm qua, BHXH tỉnh không ngừng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc toàn diện. Đối với công tác thu và phát triển, mở rộng đơn vị, đối tượng tham gia, BHXH tỉnh tập trung thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp, sát thực tiễn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực tiễn tại các đơn vị sử dụng lao động. Tăng cường phối hợp với các ngành để có sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu; thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, xác định, phân loại việc tham gia BHXH, BHYT của toàn bộ các đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, qua đó xác định được nguồn thu và phân loại đơn vị thuộc diện tham gia, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. Nhờ đó, số đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm; chỉ tiêu thu luôn hoàn thành sớm và vượt mức kế hoạch. Số đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT không ngừng tăng nhanh qua các năm; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT luôn thấp hơn so với tỷ lệ chung toàn quốc từ 1-1,5 phần trăm. Nếu như năm 1995, số đơn vị tham gia hầu hết là các cơ quan hành chính và một số ít các doanh nghiệp với 16.300 đối tượng, đến nay tăng lên 1.237 đơn vị, với trên 475.000 đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Số thu năm 1995 trên 4,1 tỷ đồng, đến năm 2014 số thu đạt 810 tỷ đồng và năm 2014, là năm thứ 8 liên tiếp, BHXH Cao Bằng hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu thu. Năm 2015, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 1 vạn đối tượng với số tiền gần 1 tỷ đồng mỗi tháng, hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý 2,1 vạn đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng cư trú tại địa bàn 100 xã, phường, thị trấn với số tiền chi trả mỗi tháng trên 55 tỷ đồng. Chú trọng công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Triển khai thực hiện quy trình xét hưởng BHXH và cơ chế “một cửa” trong công tác giải quyết chế độ, chính sách, nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
Với những thành tích trong giai đoạn từ cuối năm 2007 đến nay, BHXH Cao Bằng được tặng nhiều phần thưởng như Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; nhiều Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh.

Tại Buổi Lễ, đồng chí Đinh Quế Hải – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: “BHXH tỉnh cần phát huy truyền thống quý báu của 20 năm qua, tiếp tục có bước phát triển mới vừa mang tính đột phá, vừa mang tính bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Đề nghị, BHXH tỉnh phối hợp tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện hiệu qủa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 121-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020... Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2015, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Phấn đấu tăng số thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. Thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo kịp thời quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền để các cơ quan đơn vị, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu và tham gia BHXH, BHYT... góp phần tạo chuyển biến mới cho ngành BHXH tỉnh nhà”.

Ghi nhận những thành tích của BHXH tỉnh đã đạt được trong 20 năm qua, đồng chí Đinh Quế Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: Kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1995 - 2015). Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đoàn kết đổi mới phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội.


Đồng chí Đinh Quế Hải - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh trao Bức trướng cho BHXH tỉnh.   
 
Nhân dịp này, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 04 cá nhân đóng góp Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Bảo hiểm xã hội; tặng Bằng khen 8 Tập thể  và 5 cá nhân đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015. Tặng Cờ thi đua 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015. 
 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và 01 Chiến sỹ thi đua
 
Phát biểu chỉ đạo tại Buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn mà BHXH tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh Cao Bằng đối với công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH tỉnh. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho BHXH tỉnh Cao Bằng trong năm 2015 và những năm tiếp theo, đó là: Tiếp tục chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành để triển khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT vừa được Quốc hội thông qua, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Tập trung triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT.
Tác giả bài viết: Ngọc Anh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 68
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 6182
  • Tháng hiện tại: 125975
  • Tổng lượt truy cập: 10261005

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế