Ban giám đốc:


           Giám đốc Sở:      BSCK1 Nông Tuân Phong                                      
                                        Email: phongnt@caobang.gov.vn
     Nhiệm vụ của Giám đốc sở: Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
           Các Phó giám đốc:
                      - DSCK1. Đàm Trung Cao
                                     ĐT: 0263 852 924
                                     Email: caodt@caobang.gov.vn

                      - Thầy thuốc ưu tú.Thạc sỹ. Vương Thị Tuyên                                 
                                    Email: tuyenvt@caobang.gov.vn

                      - BCCK1. Nông Văn Thánh               
                     
     Nhiệm vụ của Phó giám đốc sở : Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Công đoàn Ngành:
- Chủ tịch: Cn. Nguyễn Thu Hường  
- Phó Chủ tịch: BS Đàm Quang Ngọc 
- ĐT liên hệ:  0263. 856270

Các phòng thuộc Sở Y tế:

1. Văn phòng
- Chánh văn phòng:  BS Hoàng Quang Ngọc
  email: ngochq.soyte@caobang.gov.vn
- P. Chánh văn phòng: Cn. Hoàng Thị Phượng
- ĐT liên hệ: 0263.852272
  email: phuonght.soyte@caobang.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
- Phụ trách phòngPhó trưởng phòng: Cn Phạm Thị Thu Hương   (huongptt@caobang.gov.vn)
- Phó trưởng  phòng: Cn: Nông Văn Hải    (hainv.soyte@caobang.gov.vn)
- Phó trưởng phòng: BSCKI Lương Duy Đông  (dongld.soyte@caobang.gov.vn)
- ĐT liên hệ:  0263.857 311; 0263 852930
 
3. Phòng Nghiệp vụ Y:
- Trưởng phòng:  ThS. Mã Hồng Lam  (lammh.soyte@caobang.gov.vn)
- Phó phòng: Ths. Trương Thị Kim   (kimtt.soyte@caobang.gov.vn
- ĐT liên hệ: 0263.857310

4. Phòng Nghiệp vụ Dược:
- Trưởng  phòng:  DSCK1.  Mai Thị Minh Thư  (thumtm.soyte@caobang.gov.vn)
 - Phó trưởng phòng: DS Nguyễn Thị Hoài An   (annth@caobang.gov.vn)
- ĐT liên hệ: 0263.857312

5. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Trưởng phòng: BSCK1. Đỗ Thị Chính   (chinhdt.soyte@caobang.gov.vn)
- Phó trưởng phòng: Cn Hoàng Quang Chuyên   (chuyenhq@caobang.gov.vn)
- ĐT liên hệ: 0263.853632

6.   Thanh tra Sở:
- Chánh Thanh tra: DSCK1. Đỗ Đức Bằng  (bangdd@caobang.gov.vn)
- Phó Chánh Thanh tra: BSCK1. Nông Thị Vân  (vannt.soyte@caobang.gov.vn)
- ĐT liên hệ: 0263854271


Các đơn vị trực thuộc:

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Dân số - KHHGĐ: Chi cục trưởng BS Lục Thị Thắng,                                          
                                                - Email:
chicucds_khhgd@caobang.gov.vn                     

2. Chi cục ATVSTP: Chi cục trưởng BS Lương Thị Hà                                 
                                  Email: 
chicucantoanvstp@caobang.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. BV đa khoa tỉnh: G
Đ BS Phương Đức Cù;

     PGĐ BS Ngọc Kiên Chất;  PGĐ. TS Lý Thị Bạch Như 
     Email: 
bvdakhoatinhcb@caobang.gov.vn

2. Bệnh viện Y học cổ truyền: Giám đốc BS Lê Thị Tuyết Chinh;  PGĐ. BS Võ Thị Bình (bvyhoccotruyencb@caobang.gov.vn)

3. Bệnh viện Tĩnh Túc:  PGĐ BS Lục Thị Yên; PGĐ BS Mã Văn Quý   (bvtinhtuc@caobang.gov.vn)

4.  TT PC Sốt rét: Giám đốc BS Lê Xuân Thọ;   (ttpcsotret_kst_ct@caobang.gov.vn)

5.  TT Chăm sóc SKSS: GĐ BS  Triệu Nguyệt Hoa;
                                            PGĐ. BS Nguyễn Thị Lành      (
ttchamsocskss@caobang.gov.vn)

6.  TT Y tế dự phòng tỉnh: Giám đốc. Ths Hoàng Quang Hùng; PGĐ BS Nông Trí Truyền   (ttyteduphong@caobang.gov.vn)

7.  TT PC Bệnh Xã hội :  Giám đốc Bs Bế Thị Bạch; PGĐ BS Hà Văn Hoan      (ttpcbenhxahoi@caobang.gov.vn)

8.  TT PC HIV/AIDS: Giám đốc. Ths Nguyễn Thanh Hải; PGĐ. BS Lê Văn Tuyền   (ttpc_hiv_aids@caobang.gov.vn)

9.  TT Truyền thông GDSK: Giám đốc. Ths Nguyễn Quỳnh Anh;  (tttruyenthonggdsk@caobang.gov.vn)

10. TT Giám Định Y khoa: Giám đốc. BS Đàm Minh Lượng; PGĐ. BS Đàm Trung Nghĩa.   (ttgiamdinhykhoa@caobang.gov.vn)

 11. Trung tâm Nội tiết:  Phó giám đốc Bs Chu Thị Hảo;   (ttnoitiet@caobang.gov.vn)
                                       Phó giám đốc: BS Lục Thị Hiệp

12. Trung tâm Kiểm nghiệm: Giám đốc. Ths Hoàng Mạnh Cường; PGĐ.DSĐH Nông Văn Danh.  (
ttkiemdinhdp_mp@caobang.gov.vn)

13. Trung tâm Pháp y: Giám đốc. BS Hoàng Doãn Đông; PGĐ Cn Đoàn Thị Thẩm.  (ttphapy@caobang.gov.vn)

14. Trường Trung cấp y tế: Hiệu trưởng. BS Phạm Văn Hòa; Phó hiệu trưởng BS Tô Thị Thu Hằng   (truongtty@caobang.gov.vn)

15. Bệnh viện đa khoa  Bảo Lạc: Giám đốc. BS Lý Văn Thì; PGĐ. BS Lý Văn Chuyên.   (
bvdakhoabaolac@caobang.gov.vn)

16. Bệnh viện đa khoa  Bảo Lâm: Giám đốc. BS Nguyễn Thị Minh;   (bvdkbaolam@caobang.gov.vn)

17. Bệnh viện đa khoa  Hạ Lang:  PGĐ. BS Nông Văn Tâm.  (bvdkhalang@caobang.gov.vn)

18. Bệnh viện đa khoa  Hà Quảng: Giám đốc BS Sầm Văn Bành;     (bvdkhaquang@caobang.gov.vn)

19. Bệnh viện đa khoa  Hòa An: Phó Giám đốc.BS Lê Thị Nhung   (bvdkhoaan@caobang.gov.vn)

20. Bệnh viện đa khoa  Nguyên Bình: Giám đốc. BS Lương Văn Năm; PGĐ BS Bàn Thị Đào   (bvdknguyenbinh@caobang.gov.vn)

21. Bệnh viện đa khoa  Phục Hòa: Giám đốc. BS Nông Quốc Tuyển; PGĐ BS Đinh Thị Mai   (bvdkphuchoa@caobang.gov.vn)

22. Bệnh viện đa khoa  Quảng Uyên: Giám đốc. BS Hoàng Văn Sóng; PGĐ. BS Phùng Thị Vân   (bvdkquanguyen@caobang.gov.vn)

23. Bệnh viện đa khoa  Thạch An:  PGĐ.BS Nông Thúy Phượng   (bvdkthachan@caobang.gov.vn)

24. Bệnh viện đa khoa  Thông Nông: Giám đốc. BS Nguyễn Văn Nam; PGĐ BS Nguyễn Trung Thông   (bvdkthongnong@caobang.gov.vn)

25. Bệnh viện đa khoa  Thành phố: Giám đốc.BS Trần Thị Đào. PGĐ.BS Vi Thị Biến   (bvdakhoatpcb@caobang.gov.vn)

26. Bệnh viện đa khoa  Trà Lĩnh: PGĐ BS Bùi Thu Hà   (bvdktralinh@caobang.gov.vn)

27. Bệnh viện đa khoa  Trùng Khánh: Giám đốc. BS Phương Văn Thánh; PGĐ BS Lý Minh Hương   (bvdktrungkhanh@caobang.gov.vn)

28. Trung tâm Y tế Bảo Lạc: PGĐ. BS Lãnh Văn Kiến.   (ttytebaolac@caobang.gov.vn)

29. Trung tâm Y tế Bảo Lâm: Giám đốc. BS Tô Đức Nguyện; PGĐ BS Ma Thế Quân.   (ttytebaolam@caobang.gov.vn)

30. Trung tâm Y tế Hạ Lang: Giám đốc. BS Nông Văn Băng. (ttytehalang@caobang.gov.vn)

31. Trung tâm Y tế Hà Quảng:  PGĐ BS Đàm Ngọc Duy   (ttytehaquang@caobang.gov.vn)

32. Trung tâm Y tế Hòa An: Giám đốc. BS Nguyễn Văn Bảy; PGĐ. BS Chu Thị Loan.   (ytehoaan@caobang.gov.vn)

33. Trung tâm Y tế Nguyên Bình: PGĐ BS Nguyễn Kim Dũng   (ttytenguyenbinh@caobang.gov.vn)

34. Trung tâm Y tế Phục Hòa: Giám đốc.BS Lục Phi Giang; PGĐ BS Đàm Văn Phó   (ttytephuchoa@caobang.gov.vn)

35. Trung tâm Y tế Quảng Uyên: Giám đốc.BS Lục Quang Huy;  PGĐ BS Bế Thị Phoi;  (ttytequanguyen@caobang.gov.vn)

36. Trung tâm Y tế Thạch An: Giám đốc. BS Nông Đình Doanh; PGĐ BS Luân Văn Tuấn   (ttytethachan@caobang.gov.vn)

37. Trung tâm Y tế Thông Nông:  PGĐ BS Hà Hải Vũ   (ttytethongnong@caobang.gov.vn)

38. Trung tâm Y tế Thành phố: PGĐ BS Lê Thị Hồng Duyên (ytetpcaobang@caobang.gov.vn)

39. Trung tâm Y tế Trà Lĩnh: Giám đốc BS Hoàng Thị Thủy; Phó Giám đốc. BS Vi Thị Thơm;  (ytetralinh@caobang.gov.vn)

40. Trung tâm Y tế Trùng Khánh: Giám đốc. BS Nguyễn Quyết Tiến; PGĐ. BS Trần Hà Sơn.   (ttytetrungkhanh@caobang.gov.vn)
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế